Potraviny pro zvláštní lékařské účely

Potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) představují specifickou skupinu výrobků, laicky řešeno na pomezí léčiv a potravin.

Tato kategorie se řídí samostatnou právní úpravou, a to jak v rámci české, tak evropské legislativy. Na rozdíl od běžných potravin mohou být PZLÚ hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pokud si výrobce o tuto úhradu požádá a splní-li požadavky zákona. V takovém případě pacient v lékárně hradí pouze tzv. doplatek, ev. za takový produkt neplatí nic (podmínkou je lékařský předpis od příslušného lékaře a splnění podmínek úhrady).